Szaweł Płóciennik

Feta, Fatum, Nosferatu

Tęsknota za wiecznym snem, za powrotem do miejsca, w którym nigdy nie byłem, wydaje się być losem artystycznej wędrówki, na którą jestem skazany. Nieuchwytnym pragnieniem staje się dla mnie efemeryczny mit, który jako energia potencjału wyraża pozapercepcyjną percepcję, ogień trawiący wodę, świadomość widzenia człowieka niewidomego. Dzieje przodków, pamięć ziemi, a więc źródła przedhistoryczne, stan przedprenatalny (zawierający się w potencjalnej możliwości zaistnienia jako forma życia) oraz ukryta w dzieciństwie nadświadomość – są gwarantami klauzuli Fatum. Paktu podpisanego przez człowieka ze śmiercią. Śmierć jest nieuchronna, tak jak nieuchronne jest pojawianie się kolejnych bytów, ważniejszych dla świata niż artysta.

(ur. 1987)
Studia: Wydział Malarstwa ASP w Warszawie (2014–2019). Zajmuje się malarstwem i performansem, tworzy powieści graficzne (m.in. Pinki, 2014; Papierowy rewolwer, 2016). Wystawy indywidualne, m.in. Z miłości do grzechu, Galeria Sztuki Wystawa, Warszawa (2017); Nie odchodź albo zostań, Centrum Kultury w Piasecznie (2018); White Flower, Galerie města Třince, Trzyniec (Czechy, 2019). Nagroda Twórcza przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (2018). Założyciel Otwartej Pracowni Eksperymentu Kaplica (2015–2019), kurator projektu Oddział Przepiękny.

price