Kasia Głowacka

Linearium

Punktem wyjścia mojej pracy są przestrzenie – które stały się pretekstem do głębszego skupienia się na emocjach oraz do ich analizy poprzez wykorzystanie abstrakcyjnych, białych pasów w zestawieniu z rzeczywistymi fotografiami przedstawiającymi wspomniane przestrzenie.

Podzieliłam moją pracę na trzy segmenty: (1) stagnację – piony, (2) lekkie pobudzenie – poziomy i (3) chaos – diagony. Każdy z tych segmentów, mimo że autonomiczny, jest spójną częścią całości. W ten sposób powstał – poprzez natężenie, kontrast, wielkość i ilość pasów względem fotografii – typowy dla naszych czasów obraz przebodźcowania emocjonalnego.

Istotnym motywem tej pracy jest muzyka jazzowa, gdyż to ona była ważną inspiracją dzięki intuicyjnym cechom tego gatunku oraz emocjonalności. Podział na fotografię i pojawiające się pasy to nawiązanie do znanego elementu formy muzycznej, tzw. zawołania i odpowiedzi (ang. call and response); zawołaniem w tym wypadku jest fotografia, a odpowiedzią są pasy.

(ur. 1995)
Studia na Wydziale Rzeźby w latach 2014–2019. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (2018/19). Dziedziny działalności artystycznej: fotografia, instalacje wideo, grafika komputerowa i warsztatowa. Wystawa indywidualna Spain, kawiarnia Balance, Warszaw 2018. Staż w Teatrze Studio, Warszawa (2016–2017) i w ramach programu Erasmus+ w studio graficznym Abside Marketing and Design, Avilés (Hiszpania, 2018).

price