Julia Marek

Boże Ciało

Boże Ciało to dziewięciofigurowa grupa rzeźbiarska. Kompozycja wykonana jest głównie z drewna lipowego i złomu stalowego. Jest interpretacją procesji będącej w Kościele katolickim istotną częścią obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – potocznie Bożego Ciała. W dużej mierze opiera się na syntezie, nosi znamiona groteski. W absolutnie subiektywnej ekspresji dotykam w niej tematyki sacrum i profanum. Odbiorców zachęcam do własnej interpretacji.

(ur. 1994)
Studia: Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2014–2019). Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych (2011). Dziedziny działalności artystycznej: rzeźba, scenografia, rysunek. Praktyki w pracowni artystycznej Moja Marka w Lublinie (kilkukrotnie w latach 2017–2019) oraz w teatrach Lalka w Warszawie (2018) i Groteska w Krakowie (2019). Współudział w pracach scenograficznych i konserwatorskich. Uczestniczka licznych plenerów, konkursów i warsztatów, również o zasięgu międzynarodowym.

price