Aleks Czekaj

Samotność

Żyjemy pośród ludzi, codziennie mijamy ich, spędzamy czas w tych samych miejscach, wspólnie podróżujemy, często w tym samym celu. Niejednokrotnie jesteśmy nie tylko obserwatorami tłumu, ale również jego częścią. Mijamy ludzi, lecz widzimy jedynie sylwetki, czasem jakiś detal przykuje naszą uwagę.

Społeczeństwa rozrastają się, żyjemy w coraz większych skupiskach, a komunikacja między ludźmi stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak wyniki obserwacji dotyczących samotności mówią, że jedna na cztery badane osoby czuje się samotna i nie ma z kim porozmawiać na ważne tematy 1 . Zatem co wpływa na powszechne poczucie samotności? Jaką rolę w naszym życiu odgrywa jakość relacji?

W swojej pracy chciałem pokazać dwa światy, z którymi zderzamy się na co dzień. Z jednej strony tłum (szumiącą masę ludzi), którego jesteśmy uczestnikami, z drugiej wewnętrzny świat każdego człowieka, do którego docierają jedynie wybiórcze bodźce z zewnątrz, który jest skupionym na sobie obserwatorem tłumu.

(ur. 1994)
Studia: Wydział Grafiki w ASP w Warszawie (2014–2019) i na Węgierskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Budapeszcie (w ramach programu Erasmus+, 2018). Stypendia: Rektora ASP (2017–2019) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Zajmuje się grafiką, fotografią, malarstwem i instalacją. Wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. Metaphysic of the city, Platán Gallery, Instytut Polski, Budapeszt (2018); Metafizyka miasta, Węgierski Instytut Kultury, Warszawa (2019). Pracuje przy realizacji grantu unijnego na stanowisku grafika w firmie EMOTIN.

price