Agata Małek

Domestication of farm animals

Projekt dyplomowy jest moim osobistym poszukiwaniem form i symboli, które będą zachęcać użytkowników do wchodzenia w interakcję z przedmiotem na podstawie zwierzęcych archetypów. Punktem wyjścia mojej pracy dyplomowej jest relacja człowieka ze zwierzęciem. Jest to związek, który towarzyszy nam od początku istnienia naszego gatunku, zwierzęta były naszym pożywieniem, zagrożeniem, a także uosobieniem pierwszych bóstw.

Obecnie niegdyś bliska relacja została zaburzona przez wszechobecną hodowlę masową, która przerwała naszą więź i uniemożliwiła obcowanie ludzi ze zwierzętami takimi jak krowy czy kury. Podobne zjawisko można zaobserwować w przypadku więzi z przedmiotem – w świecie ciągłej konsumpcji zupełnie innej niż kiedyś. Straciliśmy swoisty szacunek do przedmiotu, tak samo jak zapomnieliśmy, że zwierzęta gospodarskie żyły z nami dosłownie na jednym podwórku.

(ur. 1993)
Studia: Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I st. 2012–2016, II st. 2017–2019). Zajmuje się projektowaniem produktu. Rezydencja artystyczna w fabryce porcelany i kryształu Vista Alegre, Ílhavo (Portugalia).

price