Adriana Bitterman

Nomada – Wędrowiec

Praca Nomada jest próbą osobistego zapisu wędrówki zarówno w sensie dosłownym (wielokrotne zmiany miejsc zamieszkania: USA, Tajlandia, Izrael), jak i wewnętrznej pielgrzymki, która temu towarzyszyła. Różnorodność kulturowa, językowa, religijna niejako sprowokowała mnie do znalezienia podstawowego „modułu ludzkiego” – ponad tymi różnicami. W mojej pracy nadałam temu formę sześcianu – jako jednej z najprostszych form geometrycznych, która umożliwia modularne budowanie niezliczonych, zmiennych struktur. Ustawienia tej formy są umowne, każde ustawienie jest dobre – w zależności od przestrzeni, światła, emocji czy temperamentu widza. Wędrówką był też proces twórczy i wykonawczy: ujarzmienie myśli i materii – tak organicznej jak drewno. Poświęceniem jej czasu i uwagi, z usłyszeniem jej własnego głosu i nienadaniem jej narracji figuratywnej.

(ur. 1967)
Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2014–2019. Dziedziny działalności artystycznej: rzeźba, malarstwo, ceramika, grafika, fotografia, instalacje.

price