Piotr Popławski

Zagadnienia konserwacji i restauracji ręcznie wykonanej mapy zatytułowanej: Plan działek gruntów, oddanych zgodnie z dobrowolnym porozumieniem wsi Dołhobrody w zamian za leśne i pastwiskowe serwituty w całości posiadłości Sławatycze majątku księżnej Marii Hohenlohe- Schillingsfürst położonych w guberni Siedleckiej Ujeździe Bielskim gminie Sławatycze, wykonanej przez uczonego geodetę M. Kowalskiego w listopadzie i grudniu 1884 roku, własność prywatna

Przeprowadzenie konserwacji XIX-wiecznej mapy przedstawiającej plan gruntów włościan we wsi Dołhobrody było dla mnie dużym wyzwaniem. Technika i technologia wykonania obiektu, a zwłaszcza występujące na nim historyczne nastawienia, wymagały indywidualnego podejścia i wykorzystania nowoczesnych metod konserwacji. Podczas realizacji pracy konieczne były konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki oraz przeprowadzenie badań, dzięki którym ustalono najlepszą i najbezpieczniejszą dla tego obiektu procedurę postępowania konserwatorskiego. Zdobyte podczas realizacji dyplomu doświadczenie pozwoliło mi szerzej spojrzeć na problematykę konserwacji zabytków na podłożu papierowym i na pewno wykorzystam je podczas realizacji przyszłych projektów.

(ur. 1988)
Studia: Instytut Archeologii na Wydziale Historii UW (2007–2014), WKiRDS ASP w Warszawie (2012–2018). Zajmuje się konserwacją dzieł sztuki, kaligrafią i rzemiosłem artystycznym. Współzałożyciel i sekretarz pisma „ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art” (od 2016). Działacz Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie. Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Papieru Muzeum Warszawy i nauczyciel kaligrafii. Uczestnik sesji posterowej III Międzynarodowej Konferencji Studentów i Doktorantów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków (2016).

price