Magda Skarżyńska

Konserwacja i restauracja płytek ceramicznych (XVIII w.) z kościoła św. Anny w Warszawie

Warszawa, doświadczana od wieków najazdami, pożarami i konfliktami, na której ostatnia wojna odcisnęła piętno jak na niewielu polskich miastach, swą historię zapisaną ma także w zachowanych zabytkach. Wiele z ocalałych fragmentów nadal wymaga opracowania i kryje w sobie tajemnice. Podobnie było z konserwowanym przeze mnie zespołem fliz holenderskich znajdujących się w zakrystii kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Zabiegi konserwatorskie przywróciły obiektom wartości estetyczne, a część z fliz zrekonstruowano, uczytelniając znajdujące się na nich przedstawienia. Dzięki tej pracy mogłam także zgłębić historię technologię wytwarzania holenderskich fliz. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom kolejny warszawski „piękny nieznajomy” uchyli choć rąbka tajemnicy o swych dziejach.

(ur. 1988)
Studia: historia sztuki, UW (I st. 2007–2011, II st. 2011–2013), konserwacja i restauracja dzieł sztuki na UMK w Toruniu (2012–2013), WKiRDS ASP w Warszawie (2013–2019). Praktyki zagraniczne, m.in. w 2018 roku konserwacja malowideł ściennych z I w. p.n.e. w Stabie (Włochy) i udział w badaniach konserwatorskich okładzin ceramicznych wirydarza w klasztorze Santo Domingo w Limie (Peru). Praca: przy projekcie Fotorejestr, Fundacja Archeologia Fotografii; w zespołach konserwatorskich firm: Monument Service, Keramejkos, ZKR Sp. z o.o.; badania powłok barwnych na ceramice WKiRDS ASP w Warszawie.

price